Her håper de å finne gull

Publisert 27.06.2012 08:51

Her håper de å finne gull!
Olje- og energidepartementet (OED) har nå utlyst den 22. konsesjonsrunden på norsk sokkel. I denne runden lyses det ut 86 blokker/deler av blokker, fordelt 14 i Norskehavet og 72 i Barentshavet.

offshore.no/sak/35482_her_haaper_de_aa_finne_gull