Velkommen til Polarbase

Polarbase Juli 2016Reklamehuset-PolarbaseFraTyven22072016_MG_9000-128


Barentshavets
hovedbase for olje- og gassrettet virksomhet ligger i Hammerfest kommune, nærmere bestemt i Rypefjord, 5 km fra Hammerfest sentrum

Baseområdet er et kraftsenter i Finnmark med variert industri og annen næringsvirksomhet.
Her ved porten til Barentshavet (se video) er forsyningsvirksomheten for olje- og gassindustrien med flere servicefirma lokalisert.
En liten del av området er reservert for fiskeindustri, fryseri, lakseslakteri etc. 

Nøkkelopplysninger angående adkomst og lagring er som følger:

  • Sertifisert ISPS-havn / NOG 091-kontrollert område
  • Utendørs areal 520.000 m2
  • Innendørs areal 38.000 m2
  • Kai 1: 295 m, 10 m dybde
  • Kai 2:   90 m, 12 m dybde
  • Kai 3:   80 m,  13 m dybde
  • Kai 4:   70 m,  20 m dybde
  • Flytekaier 3x40 m,   7 m dybde

Kom gjerne med tips om innhold og utseende til webredaktøren


Rørledningen til SnøhvitBunnrammene til Goliat losses i 2011Polarbase 2011